Waarom zouden de energieprijzen stijgen?

Dat het al een tijdje onrustig is in de wereld, dat is natuurlijk niemand ontgaan. Waar het twee jaar geleden natuurlijk begon met een virus, zien we dat nu de situatie tussen Oekraïne en Rusland ook niet echt bijdraagt aan de rust in de wereld. Waar de energieprijzen in het begin van het virus vooral daalde, doordat de vraag natuurlijk ineens vele malen minder werd doordat de wereld voor het overgrote deel volledig plat lag, zagen de in de maanden daarna de prijzen juist weer stijgen. Ook met de onrust in Oekraïne bleven deze prijzen stijgen, maar hoe ziet de toekomst eruit? Waarom zouden de energieprijzen (blijven) stijgen?

Onrust in de wereld

Onrust in de wereld is natuurlijk nooit goed, zo ook niet voor de energieprijzen. Je hebt kunnen zien, dat vooral in het begin van de situatie in Oekraïne de prijzen een enorme toevlucht namen ,maar nog steeds blijven stijgen. Doordat er een hoop onzekerheid is en ook de gaskraan van Rusland een grote rol speelt, is het natuurlijk enorm onzeker in de hele wereld. Mede hierdoor is de verwachting dat deze prijzen de komende tijd nog verder zullen kunnen stijgen.

Herstel

Na het virus trok de wereldeconomie natuurlijk weer enorm aan. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de vraag naar gas en elektra enorm steeg en daardoor dus ook de prijs bleef stijgen. Dit heeft er niet alleen voor gezorgd dat het aanbod steeds schaarser werd, maar daardoor ook de vraagprijs enorm steeg. Doordat we nog steeds in een periode van herstel zitten, is de kans aannemelijk dat deze stijgingen zich gedurende de komende periode nog verder zullen doorzetten.

Tekort aan gas

Het blijvende tekort aan gas maakt het natuurlijk dat door vraag en aanbod de marktwerking onverminderd dezelfde richting op blijft gaan. Zolang dit het geval is, is het niet gek dat de prijzen ook de komende periode verder zullen blijven stijgen. Uiteraard is en blijft het lastig te zeggen, maar kijkend naar de huidige situatie is dit niet heel erg vreemd. Het is dus goed om er rekening mee te houden, dat de stijging zoals deze afgelopen periode is geweest, ook de komende periode zich nog verder voortzet.