Disclaimer

Disclaimer voor https://energieprijzengids.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://energieprijzengids.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de eigenaar. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Deze website is onderdeel van Chris Oldenburger te Meppel – KVK 7180156 (hierna genoemd de eigenaar). Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via web(at)chrisoldenburger(.)nl

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de eigenaar van de website.

De meeste foto’s zijn rechtenvrij en afkomstig van Pexels.com, andere foto’s zijn zelf gemaakt door de eigenaar. Het gebruikte logo/icon is van Freepik vanaf Flaticon.com

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de website te mogen claimen of te veronderstellen.

De eigenaar streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl